Pilvipalvelut

Oletko haaveillut omasta pilvestä? Teemme sinulle sellaisen

Pilvipalvelun vapaus suomalaisen konesalin turvaamana

Reboot-pilvi tarjoaa turvasertifioidun palvelun, jonka turvallisuus on varmennettu sekä Katakri-auditoituna fyysisenä tilana että tietojärjestelmien varmana ylläpitona. Katakri-kriteeristön pohjana on monitasoinen suojaus ja tietojen säilytyspaikka, joka sijaitsee Suomessa. Pilvipalvelumme sijaitsee katakri V3 4-tason konesalissa, joten pilvipalvelumme tietoturvallisuus on auditoitu sopivaksi myös vaativaan viranomaiskäyttöön. Rajapinnat muihin standardeihin laajentavat Katakrin merkitystä osana kokonaisvaltaista prosessipohjaista tietojohtamista, koska Katakrin vaatimukset soveltuvat myös ISO-standardeihin ja Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän VAHTI-ohjeistuksiin.

Mielestämme kenenkään ei tule tyytyä vähempään. Reboot-pilvipalvelu on suunnattu toimijoille, jotka joutuvat toimintaympäristössään kiinnittämään huomiota erityisesti turvallisen datan käsittelyyn, sidosryhmien edellyttämää sertifiointia ja fyysisen tiedon tarkkaa määrittämistä. Datapilvessä tieto on joustavasti käytettävissä, mutta se sijaitsee lujasti Suomen maaperällä ja Suomen lainsäädännön turvaamana.

Pilvipalvelumme selkeimmät hyödyt ovat elastisuus, käytönmukainen laskutus ja pienet investoinnit. Asiakkaamme maksavat vain käytetyistä palveluista kuukausittain.
Reboot pilvipalvelu on saatavilla nyt myös PK- yritysten tarpeisiin ja vastaamaan pienemmän yrityksen datan käsittelyä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Palomuuri ei riitä

Pilvipalveluita tarjoaa lukematon määrä palveluntarjoajia ja palveluiden käyttöönotto on usein helppoa. Helppouden lisäksi on viisasta selvittää palveluntarjoajien tietoturvan taso, datan fyysinen sijainti ja asiakkaiden dataa käsittelemään pääsevät tahot.

EU:n uusi tietosuoja-asetus vaikuttaa yritysten strategisiin valintoihin muun muassa henkilötietojen käsittelyssä ja yritysdatan sijainnissa. Tietosuoja ja tietoturva tulee ottaa huomioon koko palveluelinkaaren ajan, kun kyseessä on esimerkiksi henkilötietoja sisältävä data. Datan sijainnin osalta pilvipalvelut luovat haasteen: uusi asetus rajoittaa henkilötietojen siirtoa Euroopan talousalueen ulkopuolelle, missä monien kansainvälisten pilvipalvelun tarjoajien palvelimet sijaitsevat.

Suojauksien verkkorikollisuutta vastaan on oltava kunnossa.
Monessa yrityksessä kyberuhkien riskejä on käsitelty melko huolettomasti. Monesti panostetaan tietoturvaan hankkimalla parempaa palomuuritekniikkaa, mutta tämä ei ole vielä riittävä taso turvautumisessa kyberuhkia vastaan. Tietoturvaan tulisi investoida kokonaisuutena ennemmin kuin satsata yksinomaan uuteen teknologiaan ja digitalisaatioon.

Pilvipalvelumme selkeimmät hyödyt ovat elastisuus, käytönmukainen laskutus ja pienet investoinnit – maksatte vain käytetyistä palveluista kuukausittain.

Reboot-pilvipalvelu on saatavilla nyt myös PK- yrityksille vastaamaan pienemmän yrityksen datan käsittelyn tarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä.

Pienennä IT-investointien määrää. Tilaa meiltä nyt veloitukseton kartoitus GDPR-mukaisen toimintaympäristön kehittämiseen.

Tilaan kartoituksen 0€

Porvoo

Kouvola

Kotka


KOTKA | KOUVOLA | PORVOO

Vaihde 010 219 1650
myynti at pekava.fi | www.pekava.fi

Tietosuojaseloste
Rekisteriseloste
Evästeet